Rückbildung

___________________________________________________________________________________________________________________

RÜCKBILDUNGSKURS

Kursdauer:                        6 x 75 Minuten
Voraussetztung:               min. 6 Wochen nach Spontangeburt, min. 8-10 Wochen nach Kaiserschnitt
Kurskosten:                      Fr. 250.00

Anmeldung:                      Rahel Tomal Dipl. Hebamme, www.aemmehebammen.ch

nächste Kurse:               7. Juni-12. Juli 2023
                                        16. August- 20. September 2023
                                       
                                             

BECKENBODENKURS

Nächster Kurs:     

Kursinhalt:                    6 x 75 Minuten

  •                                Anatomie
  •                                Blase und Miktion
  •                                Senkung, Atmung, Füsse
  •                                Haltung, Alltagsintegration
  •                                Hüftbeuge- und Bauchmuskulatur
  •                                Balance
  •                                Zusammenfassung/Wiederholung/Pflege
Voraussetzung:              Präventiv, Beckenbodenbeschwerden Gruppe 6-8 Personen
Kurskosten:                    Fr. 250.00

Anmeldung:                   Karin Sedioli 078 759 50 79

____________________________________________________________________________________________________________________

l